تحقیق و توسعه

صفحه اصلی / سرویس ها
R&D

تحقیق و توسعه

ما برای سلامتی شما تحقیق و توسعه می کنیم

در مرکز تحقیق و توسعه ما، که مواد غذایی تکمیلی، محصولات ورزشکاران، محصولات بهداشتی-جنسی و محصولات آرایشی مورد نیاز در بازار را با رویکرد توسعه محصول نوآورانه، مطابق با ISO GMP HACCP و سایر استانداردهای بین المللی، به ویژه معیارهای تعیین شده توسط ترکیه توسعه می دهد. نهادها و سازمان ها.

توسعه فرمول محصول جدید
اسکن ثبت اختراع
بهبود و توسعه محصول
مدیریت پروژه
ما مطالعاتی را با تیم متخصص خود در زمینه های آنها انجام می دهیم.

علاوه بر این، ما به عنوان یک شرکت، در مطالعات بسیاری با دانشگاهیان که مطالعات ادبی را در عرصه بین المللی انجام داده اند، مشارکت داشته ایم.